Sergio Diez

Sergio Diez (Donostia 1966)

Desarrolla su tarea creativa casi en cualquier medio relacionado “con lo gráfico”.
Interesado en la narrativa en su concepto más amplio, se acerca a la herramienta que le resulte más sugerente de cara a enfocar cada proyecto.

Lo importante es contar. Observar, contar y compartir.

Si la génesis de esto es el dibujo y, en menor medida, la pintura, desde hace muchos años entiende la fotografía, la infografía o cualquier “grafía” como un interesante complemento. Como propulsores que no hacen sino ayudar a dimensionar y enriquecer aquello que uno quiere contar. Sin plantearse nunca fronteras entre medios.

Dibujante, cartelista, escenógrafo, fotógrafo…. o sea, ilustrador en el sentido más abierto.

Sergio Diez (Donostia, 1966)

«Grafikoa»-rekin lotutako ia edozein mediotako sorkuntzak egiten ditu. Interes handia du narratibarekiko, bere zentzu zabalenean, eta proiektu bakoitzaren ezaugarrietara hobekien moldatzen den erraminta erabiltzen du.

Helburua kontatzea da. Ikusi, kontatu eta elkarbanatu.

Marrazkian ari da gehien bat, eta neurri txikiago batean, pinturan ere. Urte asko dira, ordea, argazkigintza, infografia edo beste edozein «grafia» darabilela osagarri interesgarri modura. Irudiaren bidez, beste dimentsio bat ematen dizkie istorioei eta kontatu nahi duena aberastu egiten du. Ez dio inolako beldurrik medioen arteko mugak gainditzeari.

Marrazkilaria, kartelgilea, eszenografoa, argazkilaria…da. Ilustratzailea hitzaren zentzu zabalenean, alegia.

Financia / Finatzatzen du

Organiza / Antolatzen du:

Colaboran / Laguntzen dute

Patrocina / Babesten du

Patrocina / Babesten du

 

Finantzatzen du eta laguntzen du